W czym możemy Ci pomóc?


Nasza specjalizacja


Główną gałęzią działalności KRAKSURV są geoinformatyczne bazy danych. Kompetencje wypracowane w naszym zespole pozwalają również na stałą i efektywną obsługę administracji, konsulting, oraz usługi programistyczne, wspierające automatyzację procesów.

OBSZARY DZIAŁANIA


Budowa baz danych


Wykonywanie i prowadzenie baz danych to ważny, ale czasochłonny obowiązek jednostek administracyjnych. Ograniczenia kadrowe i narzucone przez prawo terminy załatwiania spraw powodują, że często konieczne jest skorzystanie z usług firm zewnętrznych. KRAKSURV buduje i pomaga w prowadzeniu PZGiK:

BDOT500

Budujemy, redagujemy, aktualizujemy i dostosowujemy Bazę Danych Obiektów Topograficznych. Wśród 380 jednostek odpowiedzialnych za ich prowadzenie mamy już wielu zadowolonych klientów.

GESUT

Budujemy, aktualizujemy i dostosowujemy Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu. Pomagamy przeprowadzać uzgodnienia branżowe.

BDSOG

Przeliczamy, dostosowujemy oraz tworzymy projekty w ramach bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

PRG

Uzgadniamy numerację punktów granicznych, weryfikujemy przebiegi granic oraz aktualizujemy atrybuty tak by zasilić dane Państwowego Rejestru Granic odpowiednimi danymi.

EGIB

Pomagamy dostosować bazę Ewidencji Gruntów i Budynków do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Tworzymy bazy Budynków i Adresów, doprowadzamy do zgodności część opisową z częścią graficzną oraz weryfikujemy użytki i kontury.

PZGIK

Skanujemy mapy, operaty techniczne oraz tworzymy metadane w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Obsługa Administracji


Terminowe i sumienne wykonywanie prac jest szczególnie ważne dla Starostw Powiatowych oraz Urzędów Miast i Gmin, gdyż współpraca z nierzetelnym wykonawcą generuje dodatkowe problemy i koszty. Kilkanaście lat doświadczenia w obsłudze jednostek administracyjnych oraz sprawdzony zespół KRAKSURV to gwarancja najwyższej jakości wsparcia technicznego, administracji systemów informatycznych, bieżącej aktualizacji oraz szkoleń dla urzędników.

Wsparcie techniczne

Wspieramy w zakresie obsługi i konfiguracji programów firmy Geobid, jak również w znalezieniu najbardziej optymalnej metody wykonania pracy

Szkolenia

Wieloletnie doświadczenie, znajomość prawa w zakresie geodezji oraz sposobu funkcjonowania organów administracji publicznej sprawia, że nasze szkolenia są praktyczne i pomagają pracować wydajniej.

Implementacja

Implementujemy dane do części graficznej i opisowej bazy EGiB, dane do baz BDOT500, GESUT oraz Banku Osnów

Aktualizacja

Świadczymy usługi bieżącej aktualizacji operatami technicznymi baz danych jednostek prowadzących PZGiK

Geoportal

Przygotowujemy dane do publikacji na goportalu

Konsulting


Identyfikujemy problemy i potrzeby naszych klientów w zakresie usług geoinformatycznych. Dokonujemy audytów, weryfikujemy warunki techniczne, rekomendujemy działania, jakie należy wdrożyć oraz sugerujemy optymalizację.

warunki techniczne

Opracowujemy warunki techniczne dostosowane do zasobu geodezyjnego

optymalizacja

Optymalizujemy istniejące warunki techniczne. Dostosowujemy je do obwiązujących przepisów prawa oraz zasobu geodezyjnego.

audyt

Wykonujemy analizę zasobu geodezyjnego niezbędną do opracowania warunków technicznych

doradztwo

analizujemy problemy i znajdujemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie oraz pomagamy je wdrożyć

Programowanie


Jedną z kompetencji dostępnych w ramach współpracy z KRAKSURV są umiejętności programistyczne, dzięki którym możliwe jest tworzenie dedykowanych rozwiązań informatycznych wspierających automatyzację obsługi baz danych.

automatyzacja

Nasze narzędzia pozwalają wykonywać grupowe modyfikacje danych, usprawniają proces konwersji baz danych a także generują zawiadomienia i dokumentację w postępowaniach administracyjnych

kontrola

Opracowujemy narzędzia do kontroli baz danych. Spośród tysięcy obiektów w szybki sposób wyszukujemy różnego rodzaju usterki.

Generowanie raportów z baz danych

Tworzymy narzędzia umożliwiające pozyskanie statystycznych informacji z baz danych potrzebnych do opracowania raportów, statystyk, warunków technicznych