OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

 

 

Referaty ds. geodezji w poszczególnych gminach

Gmina Zabierzów:  geodezja Zabierzów - Zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami.
ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów, tel.: (12) 283 07 28.

Gmina Michałowice: geodezja Michałowice - Wydział Geodezji.
Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, tel:. (12) 388 57 40 wew. 23.

Gmina Skawina: geodezja Skawina - Wydział Mienia i Geodezji.
Rynek 3, 32-050 Skawina, tel:. (12) 277 01 55.

Gmina Wieliczka: geodezja Wieliczka - Wydział Geodezji i Urbanistyki.
ul. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, tel:. (12) 278 23 25.

Gmina Wielka Wieś: geodezja Wielka Wieś - Wydział Inwestycji, Budownictwa i Geodezji.
ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, tel:. (12) 419 17 01 05.

Gmina Zielonki: geodezja Zielonki - Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
ul. Krakowski Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, tel.: (12) 285 08 50 wew. 155, 210.

Gmina Krzeszowice: geodezja Krzeszowice - Wdział Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, tel: (12) 252 08 16.

Gmina Liszki: geodezja Liszki - Referat Rolnictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska.
Liszki 230, 32-060 Liszki, tel.: (12) 280 62 34.

Gmina Skała: geodezja Skała, Referat Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Rynek 29, 32-043 Skała, tel: (12) 389 12 27 wew. 120.


Gmina Mogilany: geodezja Mogilany, Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel: (12) 270 10 13.

Gmina Czernichów: geodezja Czernichów, Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Czernichów 2, 32-070 Czernichów, tel: (12) 270 21 04 wew. 112.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia: geodezja Jerzmanowice Przeginia, Referat Infrastruktury.
Jerzmanowice 372B, 32-048 Jerzmanowice, tel: (12) 389 52 47.

Gmina Iwanowice: geodezja Iwanowice, Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, tel: (12) 388 40 03 wew. 19.


Gmina Kocmyrzów-Luborzyca: geodezja Kocmyrzów Luborzyca, Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów, tel: (12) 387 14 10 wew. 26.


Gmina Świątniki Górne: geodezja Świątniki Górne, Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska.
ul. K. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne, tel: (12) 270 40 30.

Gmina Słomniki: geodezja Słomniki, Referat Inwestycji.
ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, tel: (12) 388 11 02 wew. 39, 40.

Gmina Sułoszowa: geodezja Sułoszowa.
Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, tel: (12) 389 60 28.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce: geodezja Igołomia Wawrzeńczyce, Stanowisko ds. Gospodarki Miniem Gminy.
Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce, tel: (12) 287 40 03

Przydatne portale i strony internetowe

GoogleMaps:  najprostszy i najszybszy, zawierający najbogatszą bazę danych przestrzennych serwis mapowy umożliwiający lokalizację ulic, miejscowości oraz określanie połączeń komunikacyjnych.

Geoportal: baza danych przestrzennych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego -zdjęcia lotnicze wraz z granicami działek.

GEOBID: prawo w geodezji - zbiór ustaw prawa geodezyjnego, instrukcji i wytycznych geodezyjnych.

Polska.pl: podział terytorialny Polski, adresy urzędów miast, starostw powiatowych itp.

GeoForum: dużo ciekawych informacji z zakresu geodezji i kartografii.

 

Polski Internetowy Informator Geodezyjny:  tablice ogłoszeń, oferty pracy w geodezji, forum.

 

Administracja samorządowa - Kraków
(lokalizacja, numery telefonów oraz adresy stron internetowych)

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie: druki, informacje, przykłady wniosków.

ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, tel.: (12) 616 96 21.

 

Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie: formularze, ustawy, rozporządzenia.

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, tel.: (12) 656 57 43.

 

 Wydział Architektury i Urbanistyki UMK

Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, tel.: (12) 616 80 16.

 

Biuletyn informacji publicznej Miasta Krakowa: informacje o działalności organów administracji publicznej.

 

Procedury urzędowe - geodezja: informacje o opłatach, terminach realizacji, wymaganych drukach itp.

 

Procedury urzędowe - architektura: informacje o opłatach, terminach realizacji, wymaganych drukach itp.

 

Biuro Planowania Przestrzennego UMK: informacje o obowiązujących i sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krakowa.

ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, tel.: (12) 616 85 43

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.: (12) 616 70 00.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków, tel.: (12) 411 71 07.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków, tel.: (12) 616 56 40.

 

Adresy stron branżowych

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, tel.: (22) 828 31 89.

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Krakowie

ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, tel.: (12) 422 47 22.

 

 Zakład Gazowniczy w Krakowie

 ul. Gazowa 16, 31-061 Kraków, tel.: (12) 628 12 31.

 

 Zakład Energetyczny w Krakowie

 ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków, tel.: (12) 261 21 11.

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

 ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, tel.: (12) 424 23 03.

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

 al. Jana Pawła II, 188 30-969 Kraków, tel.: (12) 646 55 33.

 

Uczelnie i  szkoły kształcące geodetów w Krakowie

 

AGH Kraków - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon C-4, tel.: (12) 634 56 68.

 

UR Kraków - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel.: (12) 633 11 70.

 

 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

 ul. Lea 235, 30-133 Kraków, tel.: (12) 637 46 69.

 

 


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane

Katalog stron INPLUS