OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

 

Witamy na naszej stronie - KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz.

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu geodezji, geoinformatyki oraz sporządzaniu precyzyjnych inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych.

Swoją ofertę kierujemy do firm działających w różnych branżach, jednostek administracji publicznej oraz do klientów indywidualnych.

 

Oferujemy Państwu szeroki asortyment usług z zakresu geodezji, kartografii i architektury.


GEODEZJA:

                                                                                         • mapy do celów projektowych;

                                                                                         • inwentaryzacje powykonawcze;

                                                                                         • pomiary realizacyjne - tyczenia;

                                                                                         • wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych;

                                                                                         • podziały nieruchomości;

                                                                                         • wykazy synchronizacyjne - równoważniki.


GEODEZJA INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWA:

                                                                                         • wykrywanie kabli i uzbrojenia podziemnego;

                                                                                         • pomiary objętości mas ziemnych;

                                                                                         • pomiary hałd;

                                                                                         • niwelacja precyzyjna;

                                                                                         • pomiary odkształceń i przemieszczeń;

                                                                                         • pomiary podtorzy suwnic i dźwigarów;

                                                                                         • pomiary geometrii konstrukcji stalowych;

                                                                                         • pomiary pionowości obiektów;

                                                                                         • oraz inne pomiary precyzyjne.


GEOINFORMATYKA:

                                                                                         • budowa baz danych GESUT, BDOT500, mapy                                                                                                          zasadniczej;

                                                                                         • tworzenie map hybrydowych;

                                                                                         • implementacja danych z różnych systemów                                                                                                              teleinformatycznych;

                                                                                         • kontrola danych w zakresie: topologii, zgodności ze                                                                                                  schematami aplikacyjnymi, poprawności przypisania                                                                                                    atrybutów, kompletności pozyskania danych;

                                                                                         • niestendardowe operacje na bazach danych;

                                                                                         • tworzenie zapytań przestrzennych;

                                                                                         • budowa baz danych BDOT500 na podstawie innych                                                                                                  rejestrów publicznych;

                                                                                         • odzyskiwanie odzyskanych obiektów baz danych;

                                                                                         • skanowanie materiałów analogowych;

                                                                                         • kalibrowanie obrazów rastrowych;

                                                                                         • wektoryzacja map;

                                                                                         • wprowadzanie danych z operatów, bieżąca ktualizacja;

                                                                                         • transformacja współrzędnych i map;

                                                                                         • numeryczne modele terenu.


INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

                                                                                         • rzuty kondygnacji;

                                                                                         • przekroje pionowe;

                                                                                         • elewacje;

                                                                                         • rysunki detali;

                                                                                         • opracowania fotogrametryczne;

                                                                                         • serwis fotograficzny;

                                                                                         • wykazy powierzchni oraz kubatur;

                                                                                         • projekty wydzielenia lokali;

                                                                                         • rozliczenie udziałów w częściach wspólnych;

                                                                                         • cyfrowe modele 3D.

                           Wykonujemy inwentaryzacje budynków mieszkalnych, użytkowych, obiektów sakralnych oraz
                   przemysłowych. Sporządzoną przez nas dokumentację dostarczamy w formie analogowej oraz w wersji
                   cyfrowej (DWG, DXF, DGN, PDF).

                            Oferujemy kompleksową usługę polegającą na uzyskaniu zaświadczeń o samodzielności lokali -                          wykonujemy pomiar budynku, sporządzamy niezbędną dokumentację z projektem wydzielenia lokali,                              pozyskujemy zaświadczenia z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, sporządzamy rozliczenie                                udziałów  w częściach wspólnych. 

 

Pobierz prezentację naszych usług w formacie PDF.

Gwarantujemy wysoką jakość oraz terminowość realizowanych zleceń.
 

mgr inż. Maciej Orkisz
mgr inż. Paweł Morawiec
 

 


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje architektoniczno budowlane, 
geodezja Zabierzów

katalog stron internetowych

stat4u