OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

 

Witamy na naszej stronie - KRAKSURV Sp. z o. o.

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu geodezji, geoinformatyki oraz sporządzaniu precyzyjnych inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych.

Swoją ofertę kierujemy do firm działających w różnych branżach, jednostek administracji publicznej oraz do klientów indywidualnych.

 

Oferujemy Państwu szeroki asortyment usług z zakresu geodezji, kartografii i architektury.GEOINFORMATYKA:

                                                                                         • budowa baz danych GESUT, BDOT500, mapy                                                                                                          zasadniczej;

                                                                                         • tworzenie map hybrydowych;

                                                                                         • implementacja danych z różnych systemów                                                                                                              teleinformatycznych;

                                                                                         • kontrola danych w zakresie: topologii, zgodności ze                                                                                                  schematami aplikacyjnymi, poprawności przypisania                                                                                                    atrybutów, kompletności pozyskania danych;

                                                                                         • niestandardowe operacje na bazach danych;

                                                                                         • tworzenie zapytań przestrzennych;

                                                                                         • budowa baz danych BDOT500 na podstawie innych                                                                                                  rejestrów publicznych;

                                                                                         • odzyskiwanie odzyskanych obiektów baz danych;

                                                                                         • skanowanie materiałów analogowych;

                                                                                         • kalibrowanie obrazów rastrowych;

                                                                                         • wektoryzacja map;

                                                                                         • wprowadzanie danych z operatów, bieżąca ktualizacja;

                                                                                         • transformacja współrzędnych i map;

                                                                                         • numeryczne modele terenu;

                                                                                         • modernizacja osnowy szczegółowej;

                                                                                         • przeliczenia wysokości baz danych BDOT500 i GESUT.


INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

                                                                                         • rzuty kondygnacji;

                                                                                         • przekroje pionowe;

                                                                                         • elewacje;

                                                                                         • rysunki detali;

                                                                                         • opracowania fotogrametryczne;

                                                                                         • serwis fotograficzny;

                                                                                         • wykazy powierzchni oraz kubatur;

                                                                                         • projekty wydzielenia lokali;

                                                                                         • rozliczenie udziałów w częściach wspólnych;

                                                                                         • cyfrowe modele 3D.

                      

 

Gwarantujemy wysoką jakość oraz terminowość realizowanych zleceń.
 

 

            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje architektoniczno budowlane, 
geodezja Zabierzów

katalog stron internetowych

stat4u