OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

SEMINARIUM DUCHOWNE ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY - KRAKÓW

DT KRAKUS / GALERIA CENTRUM - KRAKÓW

OŚRODEK SZKOLENIOWY
WAT "ŻORLINA"
ŻEGIESTÓW


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU - WYDZIELENIE LOKALI

BUDYNEK MIESZKALNY - JEDNORODZINNY
KRAKÓW


BUDYNEK MIESZKALNY -
UL. SŁONECKIEGO

KRAKÓW

BUDYNEK MIESZKALNY -
UL. POWSTAŃCÓW
KRAKÓW

 

 

• UZYSKANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI 

Nasza firma wykonała kilkadziesiąt zleceń polegających na uzyskaniu zaświadczeń o samodzielności lokali. W toku przeprowadzanych czynności wykonujemy pomiar poszczególnych pomieszczeń,  sporządzamy rzuty, na których nanoszony jest projekt wydzielenia samodzielnego lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych. Kolejnym etapem prac jest skompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu w odpowiedzialnym za taką procedurę wydziale odpowiedniej jednostki administracji publicznej. Takie zaświadczenie jest niezbędnym dokumentem do założenia lokalowej księgi wieczystej. Na życzenie zleceniodawcy sporządzamy wykazy powierzchni, kubatur, rozliczenie udziałów w częsci wspólnej.

 


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane