OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

SEMINARIUM DUCHOWNE ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY - KRAKÓW

DT KRAKUS / GALERIA CENTRUM - KRAKÓW

OŚRODEK SZKOLENIOWY
WAT "ŻORLINA"
ŻEGIESTÓW


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU - WYDZIELENIE LOKALI

BUDYNEK MIESZKALNY - JEDNORODZINNY
KRAKÓW


BUDYNEK MIESZKALNY -
UL. SŁONECKIEGO

KRAKÓW

BUDYNEK MIESZKALNY -
UL. POWSTAŃCÓW
KRAKÓW

 

 

• INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Przedmiotem inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej był zespół budynków stanowiący ośrodek szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej "Żorlina" w Żegiestowie. Kompleks składa się z ośmiu budynków o zróżnicowanym przeznaczeniu, dla których sporządzono rysunki rzutów oraz rozliczenie powierzchni i kubatur. Wykorzystano bezlustrowe tachimetry TotalStation oraz dalmierze laserowe
Zobacz referencje dotyczące zlecenia.

FRAGMENT RZUTU:

 

 


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane