OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

PRECYZYJNE POMIARY OSIADAŃ I PRZEMIESZCZEŃ POZIOMYCH

GEODEZYJNA OBSŁUGA RENOWACJI KOPCA IM. J. PIŁSUDSKIEGO

GEODEZYJNA OBSŁUGA ROZBUDOWY SZKOŁY MUZYCZNEJ

TYCZENIE ORAZ POMIAR POWYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

PRECYZYJNE POMIARY PODTORZY SUWNIC

POMIARY OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

 

 

• PRECYZYJNE POMIARY OSIADAŃ I PRZEMIESZCZEŃ POZIOMYCH

Wykonaliśmy dotychczas kilkadziesiąt zleceń polegających na precyzyjnym pomiarze osiadań i przemieszczeń poziomych. Technologia stosowana przez nas przy tego typu pracach to niewlacja precyzyjna, wykorzystywane są także precyzyjne instrumenty TotalStation oraz specjalistyczne znaki pomiarowe. Wykonywaliśmy pomiary dla budynków i budowli, obiektów inżynierskich, kanałów technologicznych oraz innych obiektów w halach produkcjynych oraz fabrykach. Efektem pomiarów są tabelaryczne zestawienia określonych wartości, wykresy, trójwymiarowe modele badanych obiektów.
Zobacz przykładowe referencje.


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane