OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

PRECYZYJNE POMIARY OSIADAŃ I PRZEMIESZCZEŃ POZIOMYCH

GEODEZYJNA OBSŁUGA RENOWACJI KOPCA IM. J. PIŁSUDSKIEGO

GEODEZYJNA OBSŁUGA ROZBUDOWY SZKOŁY MUZYCZNEJ

TYCZENIE ORAZ POMIAR POWYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

PRECYZYJNE POMIARY PODTORZY SUWNIC

POMIARY OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

 

 

• POMIARY OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

W 2011 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zleceń polegających na sporządzeniu przekrojów podłużnych i poprzecznych dla celów oceny ryzyka podtopień, określenia przyczyn powstających podtopień, oceny warunków hydrogeologicznych w miejscu planowanej inwestycji, opertów hydrologicznych cieków wodnych itp.


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane