OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

PRECYZYJNE POMIARY OSIADAŃ I PRZEMIESZCZEŃ POZIOMYCH

GEODEZYJNA OBSŁUGA RENOWACJI KOPCA IM. J. PIŁSUDSKIEGO

GEODEZYJNA OBSŁUGA ROZBUDOWY SZKOŁY MUZYCZNEJ 

TYCZENIE ORAZ POMIAR POWYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

PRECYZYJNE POMIARY PODTORZY SUWNIC

POMIARY OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

 

 

• GEODEZYJNA OBSŁUGA RENOWACJI KOPCA IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE

W 2011 roku prowadziliśmy obsługę geodezyjną renowacji Kopca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Prace geodezyjne sprowadzały się do tyczenia poszczególnych elementów konstrukcji kopca, pomiaru objętości mas ziemnych,  opracowania inwentaryzacyjnego po zakończeniu prac budowlanych.


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane