OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

   

 

Prezes Zarządu:

mgr inż. Maciej Orkisz
+48 500 779 502
orkisz@kraksurv.pl

 

 

KRAKSURV Sp. z o. o.
ul. Majora 54/5
31-422 Kraków
NIP 9452209080
Wartość kapitału zakładowego 5 000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 000679955

tel: 12 307 1943
fax: 12 444 1943
orkisz@kraksurv.pl

Biuro:
ul. Wybickiego 7b pok. 8
31-261 Kraków


             © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje architektoniczne budowlane