OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

PRECYZYJNE POMIARY OSIADAŃ I PRZEMIESZCZEŃ POZIOMYCH

GEODEZYJNA OBSŁUGA RENOWACJI KOPCA IM. J. PIŁSUDSKIEGO

GEODEZYJNA OBSŁUGA ROZBUDOWY SZKOŁY MUZYCZNEJ 

TYCZENIE ORAZ POMIAR POWYKONAWCZY KONSTRUKCJI 

PRECYZYJNE POMIARY PODTORZY SUWNIC

POMIARY OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

 

 

• TYCZENIE ORAZ POMIAR POWYKONAWCZY KONSTRUCJI METALOWYCH

Wykonaliśmy pokaźną ilość map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych. Sporządzone mapy posłużyły do projektowania różnego rodzaju inwestycji - pod budowę budynków jedno i wielorodzinnych,  pod rozbudowę infrastruktury technicznej, lokalizację elementów zagospodarowania terenu. Zlecenia z tego asortymentu realizowaliśmy na terenie całego kraju.


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane