OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

 

SEMINARIUM DUCHOWNE ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY - KRAKÓW

DT KRAKUS / GALERIA CENTRUM - KRAKÓW

OŚRODEK SZKOLENIOWY
WAT "ŻORLINA"
ŻEGIESTÓW

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU - WYDZIELENIE LOKALI

BUDYNEK MIESZKALNY -
JEDNORODZINNY

KRAKÓW

BUDYNEK MIESZKALNY -
UL. SŁONECKIEGO

KRAKÓW

BUDYNEK MIESZKALNY -
UL. POWSTAŃCÓW
KRAKÓW

 

 

 

• INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Przedmiotem opracowania było sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej zabytkowego kompleksu budynków usytuowanych przy ulicy Stradomskiej w Krakowie. Budynki te stanowią siedzibę Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Poszczególne części kompleksu powstawały w różnych latach, kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła wraz z budynkami towarzyszącyni (m.in. zakrystia kościoła będącą w zakresie opracowania) budowano w latach 1719-1728. Wykono całkowicie nowy pomiar,  sporządzono rysunki rzutów, przekroje pionowe, rysunki zabytkowych stolarek drzwiowych, rozliczenie powierzchni oraz kubatur. Łączna powierzchnia opracowania to ponad 7 tys. metrów kwadratowych. Wykorzystano bezlustrowe tachimetry TotalStation, dalmierze laserowe oraz technologię fotogrametrii naziemnej.
Zobacz referencje dotyczące zlecenia.

FRAGMENT RZUTU:

FRAGMENT PRZEKROJU:

STOLARKA DRZWIOWA WIDOK:

 


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
geodezja Kraków
, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje architektoniczno budowlane, inwentaryzacje budowlane