OFERTA        REALIZACJE        REFERENCJE        GALERIA        LINKI        POBIERANIE        KONTAKT

GEODEZJA INWENTARYZACJE
BUDOWLANE

POMIARY
INŻYNIERYJNE
GEOINFORMATYKA
   

UTWORZENIE BAZ GESUT I BDOT500 -  GMINA PRUDNIK

NUMERYCZNA MAPA ZASADNICZA - GMINA ŚWIDNICA

KONWERSJA BAZ GESUT I BDOT500 - MIASTO ŁĘCZNA

UTWORZENIE I KONWERSJA BAZ GESUT, BDOT500, BDSOG - GMINA REPKI

UTWORZENIE I KONWERSJA BAZ GESUT, BDOT500, BDSOG - POWIAT GARWOLIŃSKI

UTWORZENIE BAZ GESUT I BDOT500 - GMINA JABŁONKA

UTWORZENIE BAZY DANYCH BDOT500 - MIASTO SZCZAWNICA

UTWORZENIE BAZ GESUT I BDOT500 - MIASTO I GMINA BYCZYNA

UTWORZENIE BAZ GESUT I BDOT500 - MIASTO ŁASKARZEW

UTWORZENIE BAZ GESUT I BDOT500 - MIASTO I GMINA GŁOGÓWEK

ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ - GMINA CHEŁMŻA

ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ - MIASTO GOGOLIN

ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ - ŁOPUSZNA, CZERWIENNE

TRANSFORMACJA MAP WEKTOROWYCH Z ZASOBU PODGIK W ZDUŃSKIEJ WOLI

MODERNIZACJA MAPY ZASADNICZEJ MIASTA ZAKOPANEGO

APLIKACJA DO TRANFORMACJI WSPÓŁRZĘDNYCH DLA POW. NOWOTARSKIEGO

ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ - GMINA MAKÓW

MAPY ZAGROŻENIA EROZJĄ, SPADKÓW TERENU, UŻYTKOWANIA

 

• UTWORZENIE BAZ GESUT, BDOT500, MAPY ZASADNICZEJ

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Prudniku nasza firma w 2015 roku wykonała zlecenie polegające na informatyzacji baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci ubrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000, mapy zasadniczej w granicach gminy Prudnik. Opracowanie wykonano w systemie GEO-INFO.

• NUMERYCZNA MAPA ZASADNICZA

Nasza firma w 2015 roku wykonała numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla obrębów ewidencyjnych: Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Pszenno w gminie Świdnica na podstawie analogowych map zasadniczych w celu implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID20007. Zamówienie zrealizowano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

• KONWERSJA BAZ GESUT I BDOT500

W 2015 roku zrealizowaliśmy zadanie pod nazwą: przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna - miasto. Zamówienie wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w systemie EWMAPA.

• UTWORZENIE I KONWERSJA BAZ GESUT, BDOT500, BDSOG

Działając na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wykonaliśmy w 2015 roku zamówienie polegające na utworzeniu oraz konwersji bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, obiektów sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG dla obszaru gminy Repki w powiecie sokołowskim. Opracowanie wykonano w systemie EWMAPA..

• UTWORZENIE I KONWERSJA BAZ GESUT, BDOT500, BDSOG

Działając na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wykonaliśmy w 2015 roku zamówienie polegające na utworzeniu oraz konwersji bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, obiektów sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG. Opracowanie wykonano dla części obszaru powiatu garwolińskiego w systemie EWMAPA..

• UTWORZENIE BAZ DANYCH GESUT I BDOT500

Nasza firma w 2014 roku zrealizowała zmówienie polegające na utworzeniu baz danych GESUT, BDOT500 oraz uzupełnieniu bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Jabłonka w powiecie nowotarskim. Opracowanie wykonano w systemie EWMAPA na powierzchni ok. 21000 hektarów.

• UTWORZENIE BAZY DANYCH BDOT500

Działając na zlecenie Zarządu Powiatu Nowotarskiego zrealizowaliśmy w 2014 roku zmówienie polegające na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla trzech obrębów położonych w granicach miasta Szczawnica. Opracowanie wykonano w systemie EWMAPA.

• UTWORZENIE BAZ DANYCH GESUT, BDOT500, MAPY ZASADNICZEJ

Działająca na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kluczborku wykonaliśmy w 2014 roku bazę danych GESUT, bazę  danych BDOT500 oraz mapę zasadniczą  dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach miasta i gminy Byczyna. miasta Łaskarzew w powiecie garwolińskim. Opracowanie wykonano w systemie GEO-INFO.

• UTWORZENIE BAZ DANYCH GESUT, BDOT500, MAPY ZASADNICZEJ

W 2014 wykonaliśmy utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy  danych  obiektów  topograficznych  o  szczegółowości  zapewniającej tworzenie  standardowych  opracowań  kartograficznych  w  skalach  1:500  –  1:5000 (BDOT500) dla miasta Łaskarzew w powiecie garwolińskim. Opracowanie wykonano w systemie EWMAPA dla powierzchni ok. 5500 ha.

• UTWORZENIE BAZ DANYCH GESUT, BDOT500, MAPY ZASADNICZEJ

W 2014 roku nasza firma wykonała zlecenie polegające na utworzeniu baz danych GESUT, BDOT500, mapy zasadniczej dla terenu miasta oraz gminy Głogówek połozonych w powicie prudnickim. Łączna powierzchnia opracowania wynosiła ponad 3380 ha, opracowanie wykonano w systemie GEO-INFO.

• ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Firma KRAKSURV s.c. działając na zlecenie Zarządu Powiatu Toruńskiego sporządziła w 2013 roku numeryczne opracowenie mapy zasadniczej dla Gminy Chełmża. Mapa została założona w systemie TurboEWID dla obszaru ok. 12000 ha.

• ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

W 2012 roku wykonaliśmy na zlecenie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach założenie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej Miasto Gogolin. Prace zostały wykonane w systemie GEO-INFO 6. Obszar opracowania wynosił 2035 hektarów.

• ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

Firma KRAKSURV s.c. wykonała na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu skanowanie oraz kalibrację pierworysów oraz matryc mapy zasadniczej, wektoryzację pełnej treści mapy, transformację do układu 2000 oraz utworzenie baz danych w programie EWMAPA. Powierzchnia opracowania dla miejscowości Łopuszna to 750 ha, dla miejscowości Czerwienne - 600 ha.

• TRANSFORMACJA MAP WEKTOROWYCH

Zrealizowaliśmy na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli zamowienie polegające na opracowaniu plików paramatrowych dla programu EWMAPA i transformacji map wektorowych znajdujących sie w zasobie PODKiK do układu PUWG 2000 oraz opracowaniu programu umożliwiającego transformację współrzędnych punktów identycznych z plikami paramatrowymi EWMAPY. Efektem finalnym wykonanych prac była aplikacja TransSurv w wersji dla Powiatu zduńskowolskiego. 


• MODERNICJA MAPY ZASADNICZEJ MIASTA ZAKOPANE

• APLIKACJA DO TRANSFORMACJI WSPÓŁRZEDNYCH

Firma KRAKSURV s.c. wykonała aplikację komputerową służącą do transformacji współrzędnych geodezyjnych pomiędzy układami 1965/1 i 2000/21. Efektem prac jest aplikacja TransSurv przeliczająca współrzędne na terenie Powiatu nowotarskiego.

• ZAŁOŻENIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

• MAPY ZAGROŻENIA EROZJĄ, SPADKÓW TERENU, UŻYTKOWANIA

Na zlecenie Akademii Rolniczej w Krakowie wykonaliśmy na podstawie materiałów pozyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy zagrożenia erozją, mapy spadków terenu oraz mapy użytkowania (zlewni) dla kilkunastu obiektów na terenie powiatu krakowskiego.


            © KRAKSURV

Słowa kluczowe strony:
inwentaryzacje architektoniczno budowlane, geodezja Kraków, geodeta Kraków, usługi geodezyjne Kraków, inwentaryzacje budowlane